Vainqueurs du Championnat du Kazakhstan Féminin du C.M.Individuel

2016 22 juin à Almaty
1. YURAITIS Yekaterina
2. SAITFUTDINOVA Natalya
3. UMUTZHANOVA Makhabbat

2015 25 juin à Petropavlovsk
1. YURAITIS Yekaterina
2. SAITFUTDINOVA Natalya
3. SOKOVNINA Natalya

2010 23 juin à Taldykorgan
1. STEFANSKAYA Natalya
2. ANTONOVA Elena
3. ULBRIKHT Valentina

2009 26 juin à Karaganda
1. SLOKOTOVICH Mariya
2. ANDREICHENKO Marina
3. STEFANSKAYA Natalya

2008 à Karaganda
1. ZABIROVA Zoulfia
2. SLOKOTOVICH Mariya
3. YELISSEYEVA Nataliya

2007
1. ZABIROVA Zoulfia
2. SLOKOTOVICH Mariya
3. ANDREICHENKO Marina

2006 à Almaty
1. ZABIROVA Zoulfia
2. DOMBITSKAYA Lyubov
3. ATRASHKEVICH Olesya

2005 à Almaty
1. ZABIROVA Zoulfia
2. DOMBITSKAYA Lyubov
3. ATRASHKEVICH Olesya